Audiometria słowna jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy ocenie zrozumienia mowy słyszanej przez osobę badaną. Test ten pomaga protetykowi słuchu ocenić zdolność do komunikacji w życiu codziennym.

 

Audiometria słowna – kiedy wykonać?

Celem badania jest wykreślenie krzywej rozumienia mowy dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego (w tym przypadku mowy). Audiometria słowna jest wykorzystywana do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy, jak również jest badaniem bardzo pomocnym podczas protezowania aparatami słuchowymi (pozwala na ocenę korzyści w rozumieniu mowy w aparatach).

 

Audiometria słowna – na czym polega?

Badanie audiometrii słownej jest badaniem nieinwazyjnym. Wykonywane jest w specjalnych słuchawkach audiometrycznych na przewodnictwo powietrzne. Badanie wykonywane jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są wyrazy/ liczby, na różnych poziomach natężenia dźwięku, natomiast zadaniem osoby badanej jest powtarzanie materiału dźwiękowego zaraz po jego podaniu.
Badanie przeprowadzane jest przy współpracy z Pacjentem i jest badaniem uzupełniającym diagnozę rodzaju niedosłuchu oraz innych zaburzeń słuchowo- błędnikowych.

 

Audiometria słowna – ile trwa badanie?

Badanie trwa około 30 minut

 

Audiometria słowna – w jakim wieku można wykonać badanie?

Ze względu na konieczność współpracy osoby badanej z protetykiem słuchu badanie audiometrii słownej wykonywane jest u dzieci od ok. 6-7 roku życia. Zadaniem dziecka jest powtarzanie słyszanych w słuchawkach słów.
Badanie audiometrii słownej u dzieci jest badaniem diagnostycznym w przypadku podejrzenia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego, zaburzeń koncentracji i uwagi słuchowej, jak również przy wadach wymowy, opóźnionym rozwoju mowy oraz wszelkich terapiach logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych.

 

Audiometria słowna – ile kosztuje badanie?

Koszt badania to 30 zł.