Videootoskopia, badania audiometryczne wraz z audiometria słowną, czyli badania niezbędne do indywidualnego dopasowania aparatów słuchowych zakupionych w naszych gabinetach są każdorazowo bezpłatne.

Opieka audioprotetyczna nad pacjentem, korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych w naszych gabinetach jest każdorazowo bezpłatna.

Audiometria tonalna przewodnictwo powietrzne i kostne – bezpłatnie

Audiometria słowna – 20 zł

Audiometria zabawowa – 50 zł

Tympanometria i odruchy strzemiączkowe- 30 zł

Próba SISI – 30 zł

Otoemisja – 70 zł

ABR – 200 zł + opis badania 100 zł

ABR wieczorne – 350 zł + opis badania 100 zł

ABR wizyta domowa – 550 zł + opis badania 100 zł