Tympanometria jest to jedno z podstawowych badań laryngologicznych. Nieinwazyjne i bezbolesne badanie ucha środkowego służące do oceny czynności (podatności) błony bębenkowej. Dzięki niemu możemy ocenić stan ucha środkowego. Tympanometrię można wykonać u wszystkich dzieci, niezależnie od wieku. 

Dzięki temu badaniu możemy zdiagnozować takie stany jak wysięk ucha środkowego, upośledzenie funkcji trąbki Eustachiusza lub problemy z łańcuchem kosteczek słuchowych. 

Podczas badania pacjentowi umieszcza się sondę tympanometru bezpośrednio w kanale słuchowymi. Podczas badania rejestrowane są zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.  Badanie trwa około 5-10 minut, a po jego wykonaniu pacjent otrzymuje wydruk z wynikami badania. Wynik badania przedstawiony jest na wykresie w formie krzywej. 

  • krzywa typu A – wynik tympanometrii w normie,
  • krzywa typu As – krzywa jest bardzo niska (spłaszczona), ciśnienie w uchu środkowym jest w normie; prawidłowo występuje u małych dzieci, natomiast u dorosłych oznacza otosklerozę (choroba kosteczek),
  • krzywa typu Ad – krzywa jest bardzo wysoka, niekiedy trudno oznaczyć jej amplitudę, ciśnienie w uchu środkowym mieści się w normie; wynik wskazuje na brak ciągłości kosteczek słuchowych lub wiotką błonę bębenkową,
  • krzywa typu B – krzywa na wykresie jest całkiem płaska, ciśnienie w uchu jest obniżone lub nieoznaczalne, a odruchy z mięśnia strzemiączkowego nie występują; wskazuje na całkowitą niedrożność ucha środkowego lub płyn w jamie bębenkowej,
  • krzywa typu C – wykres jest wyraźnie przesunięty w bok, ciśnienie jest obniżone; świadczy o niedrożności trąbki słuchowej, obecności trzeciego migdałka lub wklęśnięciu błony bębenkowej.