Niedosłuch odbiorczy

Niedosłuch odbiorczy jest najczęściej spotykanym ubytkiem słuchu. Z biegiem lat dotyka każdego z nas, ponieważ powstaje w wyniku naturalnego procesu starzenia się organizmu. U osób przebywających przez wiele godzin w hałaśliwym środowisku tj. praca w hałasie, koncerty, głośna muzyka lub osób które są narażone na wysoki poziom hałasu tj. myśliwi, strzelcy, służby mundurowe również obserwujemy ten typ niedosłuchu. Inne przyczyny jego powstania np.  infekcje wirusowe, leki ototoskyczne, czynnik genetyczny.

Niedosłuch odbiorczy jest trwały i nieodwracalny. Jedynym możliwym rozwiązaniem poprawiającym słyszenie i komfort życia pacjenta są w tym przypadku aparaty słuchowe.

 

Niedosłuch przewodzeniowy

Niedosłuch przewodzeniowy jest rzadziej występującym typem niedosłuchu. Bywa skutkiem urazów oraz chorób. Mowa tu nie tylko o chorobach uszu, ale także o chorobach ogólnoustrojowych. Niedosłuch przewodzeniowy może powstać w wyniku zablokowania przewodu słuchowego ciałem obcym, w tym także woskowiną. Niedosłuch przewodzeniowy wymaga zwykle leczenia. Wiedz, że nagłe pogorszenie słuchu wymaga pilnej konsultacji lekarskiej, a także wykonania kompletu diagnostycznych badań słuchu.

 

Wrodzona utrata słuchu

Wrodzona wada słuchu uwarunkowana jest najczęściej genetycznie. Czasami powstaje w wyniku urazów okołoporodwych lub w wyniku chorób pojawiających się w przebiegu ciąży. U każdego nowonarodzonego dziecka w Polsce przeprowadza się przesiewowe badanie słuchu w celu wykrycia ewentualnych wad słuchu.  Ponieważ dziś każde dziecko zaraz po urodzeniu jest diagnozowane, większość przypadków wad słuchu jest wykrywana właśnie na tym etapie. Jednak jeśli wrodzona utrata słuchu jest łagodna, występuje tylko w jednym uchu lub rozwija się w późniejszym okresie życia, zdarza się, że bywa przeoczona. Osoby ze starszego pokolenia, które nie były poddawane badaniom przesiewowym, czasem latami nieświadomie funkcjonowały z wrodzoną wadą słuchu.