INSTRUKCJA DLA DZIECKA

Neuroflow ATS/ TMR dla dzieci, na czym polega?

1. Wykonanie badań audiometrii tonalnej w celu wykluczenia niedosłuchu.

2. Wypełnienie przez rodzica kwestionariusza dotyczącego trudności, które towarzyszą dziecku i dostarczenie wypełnionego kwestionariusza w dniu umówionego badania.

3. Diagnoza wstępna – umówienie się na spotkanie z terapeutą w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i oceny sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych), badanie trwa ok. 2 godzin

Ważne! Dziecko powinno być w tym dniu wypoczęte, w celu osiągnięcia efektywnej współpracy.

4. Przygotowanie raportu z badania i omówienie go z rodzicem i dzieckiem.

5. Wybór odpowiedniej terapii

– Neuroflow ATS – Aktywny Trening Słuchowy (terapia zaburzeń
przetwarzania słuchowego)
Neuroflow ATS polecany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i
młodzieży, które mają trudności:

 •  w skupieniu uwagi
 • w nauce, w poprawnym pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • proszą często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

Terapia Neuroflow ATS podzielona jest na etapy – każdy składa się z 24 sesji, czyli zestawów ćwiczeń dobranych tak, aby jak najlepiej odpowiadały
potrzebom dziecka. Zestawy ćwiczeń przygotowywane są dla każdego dziecka indywidualnie na podstawie danych z kwestionariusza diagnostycznego, wyników testów oraz
zaleceń terapeuty. To, ile dziecko potrzebuje etapów jest kwestią indywidualną – mogą być dwa, cztery lub nawet sześć etapów. Decyzja o zakończeniu terapii powinna być wspólną decyzją Państwa i terapeuty.

– Neuroflow TMR – Trening Muzyczno–Ruchowy czyli moduł ćwiczeń
ruchowych i relaksacyjnych z muzyką
Neuroflow TMR polecany jest dla dzieci od 3 r.ż:

 •  z nadwrażliwością słuchową, mizofonią (obniżoną tolerancją na niektóre dźwięki)
 • z potrzebą obniżenia napięcia emocjonalnego, stresu
 • jeśli potrzebują przygotowania do podstawowej terapii Neuroflow ATS
 • jeśli potrzebują przerwy w podstawowej terapii Neuroflow ATS

Neuroflow TMR może być stosowany jako uzupełnienie podstawowej terapii Neuroflow ATS lub samodzielnie.
Przy treningu Neuroflow TMR nie jest wymagana diagnoza kontrolna.

6. Zalogowanie się na platformę i zakup Treningu – diagnoza jest aktualna przez okres 8 tygodni od jej wykonania. Rodzic sprawdza, czy otrzymał link do logowania w okresie 48 godzin od wykonania diagnozy.

7. Po wykonaniu wszystkich 24 sesji z etapu Neuroflow ATS (etap trwa 8-9 tygodni) należy umówić się do terapeuty w celu wykonania diagnozy kontrolnej (ocena postępów i określenie dalszych zaleceń).

Trening może być prowadzony zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w warunkach domowych pod nadzorem rodziców. Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, jedna z nich powinna być zrealizowana w weekend, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 minut.

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:
 • Słuchawki nauszne stereofoniczne
 • Można posiadać rozdzielacz na drugą parę słuchawek dla rodzica – rodzic słucha wierszy i bajek z dzieckiem)
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min.
  1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania
  przez Serwis plików cookies.

Każda Terapia Neuroflow ATS jest AKTYWNYM treningiem słuchowym, czyli wymaga współpracy z Rodzicem i zaangażowania dziecka w ćwiczenia. Nie stosujemy ćwiczeń biernych, tylko takie, które angażują koncentrację uwagi, pamięć, rozumienie, myślenie przyczynowo-skutkowe, poprawiają funkcje istotne dla poprawnego czytania i pisania, niezbędne w nauce języków obcych.

 

 

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.