Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY ATS® – to pionierski interaktywny program treningowy dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program umożliwia dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb osoby dorosłej czy dziecka oraz możliwości jego rodziców, umożliwiając terapię zarówno w domu pod nadzorem rodzica, jak i w gabinecie terapeuty. Metodę opracował dr Andrzej Senderski, wybitny badacz tej tematyki w Polsce, który opisuje swoją metodę:”W mojej wieloletniej pracy z dziećmi zauważyłem, że nawet zdrowe dzieci często mają trudności ze skupieniem uwagi na tym, co słyszą, co częściowo wynika z obciążeń stawianych przez współczesny świat i jego natłok informacji. Efektywność przetwarzania bodźców słuchowych ma istotny wpływ na naukę i komunikację. Nie ma lepszej drogi do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu w danej dziedzinie niż regularne ćwiczenia, stopniowo zwiększające poziom trudności, motywujące, ale nie przytłaczające. Tak działa nasz program.”

 

Dla kogo jest przeznaczony?

Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW jest skierowany do dzieci i osób dorosłych, które, mimo prawidłowego słuchu fizjologicznego, mają trudności ze słyszeniem. Często standardowe testy słuchu nie wykazują żadnych nieprawidłowości, jednak osoby te mają problemy z koncentracją uwagi słuchowej i zrozumieniem mowy, szczególnie w hałasie, na przykład w grupie osób.

Neuroflow ATS polecany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które mają trudności:

• w skupieniu uwagi

• w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

• z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

• z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

• prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

• często sprawia wrażenie nieobecnego

Na czym polega?

Czas trwania etapu: 24 sesje treningowe, każda trwająca ok. 25-35 minut

Miejsce ćwiczeń: W domu i/lub w gabinecie terapeutycznym

Jak często: 3 razy w tygodniu

Pierwszym etapem kwalifikującym do terapii jest postępowanie diagnostyczne ma ono na celu rozpoznanie APD lub jego wykluczenie. Podczas spotkania (60-90 min) z psychologiem i terapeutą mgr Jowitą Grzybowską przeprowadzone zostaną odpowiednie testy psychoakustycze, które pozwolą ocenić sprawności przetwarzania słuchowego dziecka.

Dla każdego dziecka z rozpoznanym APD będzie stworzony odpowiedniego zindywidualizowany programu terapeutyczny.

Terapia Neuroflow ATS podzielona jest na etapy – każdy składa się z 24 sesji, czyli zestawów ćwiczeń dobranych tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom dziecka. Zestawy ćwiczeń przygotowywane są przez nas dla każdego dziecka indywidualnie na podstawie danych z kwestionariusza diagnostycznego, wyników testów oraz zaleceń Państwa terapeuty, które są nam przekazywane po diagnozie.To, ile dziecko potrzebuje etapów jest kwestią indywidualną- mogą być to dwa, cztery lub nawet sześć etapów. Decyzja o zakończeniu terapii powinna być również wspólną decyzją Państwa i terapeuty.

 

Efekty terapii Neuroflow

Aktywny trening słuchowy usprawnia wiele obszarów wyższych funkcji słuchowych. Przede wszystkim poprawia różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych. Dodatkowo doskonali podzielność i utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w hałasie i szumie, a także gdy jednocześnie mówi kilka osób. Usprawnia i wydłuża pamięć słuchową, która jest niezwykle istotna podczas zajęć szkolnych. Ogółem trening Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

 

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.